PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC
Trường tiểu học Cẩm Phúc - Cẩm Giàng,- Hải Dương