PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 4 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
2 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN - TIẾNG VIỆT LỚP 5 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
3 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 4 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
4 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 5 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
5 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
6 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN KHOA HỌC LỚP 4 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
7 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
8 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN KHOA HỌC LỚP 5 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
9 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 – NĂM HỌC 2018 – 2019 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
10 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
11 Đề KTĐK cuối kì I môn Toán lớp 1 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
12 Đề KTĐK cuối kì I môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
13 Đề KTĐK cuối kì I môn Toán lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
14 Đề KTĐK cuối kì I môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
15 Đề KTĐK cuối kì I môn Khoa học lớp 5 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
16 Đề KTĐK cuối kì I môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
17 Đề KTĐK cuối kì I môn Khoa học lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
18 Đề KTĐK cuối kì I môn Tin học lớp 5 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
19 Đề KTĐK cuối kì I môn Tin học lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
20 Đề KTĐK cuối kì I môn Tin học lớp 3 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
1234