PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề kiểm tra cuối kì 2 Tin học 5, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
2 Đề kiểm tra cuối kì 2 Tin học 4, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
3 Đề kiểm tra cuối kì 2 Tin học 3, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
4 Đề kiểm tra cuối kì 1 Tin học 5, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
5 Đề kiểm tra cuối kì 1 Tin học 4, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
6 Đề kiểm tra cuối kì 1 Tin học 3, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
7 Đề kiểm tra cuối kì 2 Toán 4, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
8 Đề kiểm tra cuối kì 2 Tiếng Việt 5, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
9 Đề kiểm tra cuối kì 2 Tiếng Việt 4, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
10 Đề kiểm tra cuối kì 2 Tiếng Việt 3, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
11 Đề kiểm tra cuối kì 2 Tiếng Việt 1, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
12 Đề kiểm tra cuối kì 2 Tiếng Việt 2, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
13 Đề kiểm tra cuối kì 2 Toán 5, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
14 Đề kiểm tra cuối kì 2 Toán 3, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
15 Đề kiểm tra cuối kì 2 Toán 1, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
16 Đề kiểm tra cuối kì 2 Toán 2, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
17 Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 5, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
18 Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 4, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
19 Đề kiểm tra giữa kì 2 Tiếng Việt 5, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
20 Đề kiểm tra giữa kì 2 Tiếng Việt 4, năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy [HyperLink19]
1234567