PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Tuần 32. Toán. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình (tr. 165) Đào Thị Nga [HyperLink19]
2 Tuần 32. Toán. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình (tr. 166) Đào Thị Nga [HyperLink19]
3 Tuần 30. Toán Tỉ lệ bản đồ Đào Thị Nga [HyperLink19]
4 Tuần 32. Toán: Ôn tập về biểu đồ Đào Thị Nga [HyperLink19]
5 Tuần 32. Toán. Ôn tập về cách tính chu vi, diện tích một số hình Đào Thị Nga [HyperLink19]
6 Tuần 32. Toán. Ôn tập các phép tính với số đo thời gian Đào Thị Nga [HyperLink19]
7 Tuần 32. Toán. Luyện tập trang 165 Đào Thị Nga [HyperLink19]
8 Tuần 32. Toán. Luyện tập trang 164 Đào Thị Nga [HyperLink19]
9 Tuần 32.Toán. Bài: Luyện tập (165) Đào Thị Nga [HyperLink19]
10 Tuần 32.Toán. Bài: Ôn tập về tính chu vi , diện tích một số hình (166) Đào Thị Nga [HyperLink19]
11 Tuần 32.LTVC. Bài: Ôn tập về dấu câu dấu hai chấm Đào Thị Nga [HyperLink19]
12 Tuần 32.Tập đọc. Bài: Sang năm con lên bảy Đào Thị Nga [HyperLink19]
13 Tuần 32.LTVC. Bài: MRVT: Trẻ em Đào Thị Nga [HyperLink19]
14 Tuần 32. Kể chuyện.Nhà vô địch Đào Thị Nga [HyperLink19]
15 Tuần 32. Tập đọc. Những cánh buồm Đào Thị Nga [HyperLink19]
16 Tuần 30 - Bài 62. Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 (T2) Đào Thị Nga [HyperLink19]
17 Tuần 30 - Bài 62. Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 (T1) Đào Thị Nga [HyperLink19]
18 Tuần 29 - Bài 61. Phép trừ ko nhớ trong phạm vi 1000 Đào Thị Nga [HyperLink19]
19 Tuần 29 - Bài 60. Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 Đào Thị Nga [HyperLink19]
20 Tuần 31. Đọc. Bóp nát quả cam Đào Thị Nga [HyperLink19]
12345678910...