PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
GK-5-00012 Tiếng Việt 5, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 5 Trong kho
GK-5-00011 Tiếng Việt 5, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 5 Trong kho
GK-5-00010 Tiếng Việt 5, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 5 Trong kho
GK-5-00009 Tiếng Việt 5, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 5 Trong kho
GK-5-00008 Tiếng Việt 5, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 5 Trong kho
GK-5-00007 Tiếng Việt 5, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 5 Trong kho
GK-5-00006 Tiếng Việt 5, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 5 Trong kho
GK-5-00005 Tiếng Việt 5, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 5 Trong kho
GK-5-00004 Tiếng Việt 5, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 5 Trong kho
GK-5-00003 Tiếng Việt 5, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 5 Trong kho
GK-5-00002 Tiếng Việt 5, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 5 Trong kho
GK-5-00001 Tiếng Việt 5, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 5 Trong kho
NV-5-00132 SGV Hoạt động trải nghiệm 5Đỗ Thanh Bình, Lê ThôngSách nghiệp vụ 5 Trong kho
NV-5-00131 SGV Hoạt động trải nghiệm 5Đỗ Thanh Bình, Lê ThôngSách nghiệp vụ 5 Trong kho
NV-5-00130 SGV Hoạt động trải nghiệm 5Đỗ Thanh Bình, Lê ThôngSách nghiệp vụ 5 Trong kho
12345678910...