PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
GK-3-00636 VBT Tiếng Việt 3, tập 2Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 3 Trong kho
GK-3-00635 VBT Tiếng Việt 3, tập 2Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 3 Trong kho
GK-3-00634 VBT Tiếng Việt 3, tập 2Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 3 Trong kho
GK-3-00633 VBT Tiếng Việt 3, tập 2Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 3 Trong kho
GK-3-00632 VBT Tiếng Việt 3, tập 2Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 3 Trong kho
GK-3-00631 VBT Tiếng Việt 3, tập 2Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 3 Trong kho
GK-3-00630 VBT Tiếng Việt 3, tập 2Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 3 Trong kho
GK-3-00629 VBT Tiếng Việt 3, tập 2Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 3 Trong kho
GK-3-00628 VBT Tiếng Việt 3, tập 2Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 3 Trong kho
GK-3-00627 VBT Tiếng Việt 3, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 3 Trong kho
GK-3-00626 VBT Tiếng Việt 3, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 3 Trong kho
GK-3-00625 VBT Tiếng Việt 3, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 3 Trong kho
GK-3-00624 VBT Tiếng Việt 3, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 3 Trong kho
GK-3-00623 VBT Tiếng Việt 3, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 3 Trong kho
GK-3-00622 VBT Tiếng Việt 3, tập 1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 3 Trong kho
12345678910...