PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC